Aktualności

2018-03-01 11:10:26
ulotka-system_obnizek_czynszu_IX.pdf
 
2017-12-05 10:28:26
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. informuje, właścicieli lokali mieszkalnych nieruchomości zarządzanych przez "ADM" oraz wszystkich użytkowników lokali gminnych będących w Zarządzie Spółki, o obowiązku aktualizacji ilości osób w nich zamieszkujących.
 
2017-10-06 10:35:34
www.strategia.bydgoszcz.plbip herb
Fair_play

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla najemców lokali mieszkalnych/socjalnych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy najmu lokalu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Klauzula informacyjna dla najemców lokali użytkowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu lokalu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dla najemców pomieszczeń gospodarczych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dla właścicieli lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zarządzania nieruchomością - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa, co najmniej do czasu posiadania prawa własności do lokalu
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (osoby z bazy CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dla użytkowników konta Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania i korzystania z dostępu do serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi dostępu do IOK
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową założenia internetowego konta IOK

Klauzula informacyjna dla użytkowników faktury elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania faktur w formie elektronicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rezygnacji z otrzymywania faktury elektronicznej
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przesyłania faktur w formie elektronicznej

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania pamięci masowej rejestratora
 6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 7. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

Klauzula informacyjna dla dłużników wnioskujących o udzielenie ulgi w spłacie długu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań windykacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia ulgi w spłacie długu

Klauzula informacyjna dla dłużników wnioskujących o zwolnienie z długu poprzez spełnienie innego świadczenia niepieniężnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z rozpatrzeniem i realizacją wniosku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 154/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2016r. W sprawie zasad umożliwiania zwolnienia z długu z tytułu używania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Bydgoszczy poprzez spełnienie innego świadczenia niepieniężnego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki organizacyjne Miasta i spółki komunalne, na rzecz których wykonywane będzie świadczenie niepieniężne
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zwolnienia z długu

Klauzula informacyjna dla rejestru korespondencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi oraz kontroli obiegu korespondencji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 8. złożenie korespondencji jest równoznaczne z dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ADM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz