Aktualności

2018-03-01 11:10:26
ulotka-system_obnizek_czynszu_IX.pdf
 
2017-12-05 10:28:26
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. informuje, właścicieli lokali mieszkalnych nieruchomości zarządzanych przez "ADM" oraz wszystkich użytkowników lokali gminnych będących w Zarządzie Spółki, o obowiązku aktualizacji ilości osób w nich zamieszkujących.
 
2017-10-06 10:35:34
www.strategia.bydgoszcz.plbip herb
Fair_play

Inwestycje realizowane

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycyjnym – planowana kwota 6 714 659 zł:
W tym:
 1. Modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości na rok 2018 rok – planowana kwota 4 000 000 zł:
  • podłączenie budynków do kanalizacji deszczowej (dokumentacja) – 1 budynek
  • podłączenie budynków do miejskiej sieci wodociągowej – 1 budynek
  • podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje co i cwu – 3 budynki
  • podłączenie budynków do sieci gazowej i wyposażenie w instalacje gazowe – 21 budynków
  • wyposażenie lokali w instalacje gazowe – 2 szt.
  • wydzielenie pomieszczeń sanitarnych w obrębie lokalu – 6 szt.
  • wykonanie zabudowy śmietników – 1 szt.
  • wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej – 1 szt.
  • podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali – 4 zadania
  • termomodernizacja budynków – roboty budowlane – 2 budynki
  • termomodernizacja budynków – projekty – 1 budynek
  • modernizacja pustostanów ze wsparciem BGK – 10 sztuk
  • modernizacja pustostanów – ok. 80 szt. i 14 szt. – projekty budowlane
 2. Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych – planowana kwota 1 927 014 zł
 3. Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane (6 lokali) – planowana kwota 787 645 zł.
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz