Aktualności

2019-10-28 09:52:07
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny.
 
2019-09-30 11:34:07
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje o zmianie adresu siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 4. Od 1 października br. zapraszamy Klientów do nowej siedziby przy ul. Modrzewiowej 23 w Bydgoszczy. Numery telefonów pozostają bez zmian.
 
2019-07-31 07:53:59
Komunikat nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w związku ze stwierdzeniem w Bydgoszczy przy ul. Kossaka wścieklizny, choroby zakaźnej zwierząt u zwierzęcia dzikiego – nietoperza: ulotka_wscieklizna.pdf Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2019 r.bip herb
Fair_play

Formularze do pobrania

 • Formularz rejestracyjny do Internetowej Obsługi Kontrahenta – pobierz plik
 • Formularz akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:
  • dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: pobierz plik
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: pobierz plik
 • Wniosek o sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Bydgoszczy na rzecz najemcy – pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu dla użytkowników lokali gminnych – pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu dla właścicieli lokali mieszkalnych – pobierz plik
 • Wniosek o najem pomieszczenia gospodarczego – pobierz plik
 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej – pobierz plik
 • Wniosek o zwolnienie z długu poprzez spełnienie innego świadczenia niepieniężnego – pobierz plik
Formularze i wnioski stosowane w Dziale Mieszkaniowym:
 1. Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy – pobierz plik
 2. Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w nowym lub zmodernizowanym budynku- pobierz plik
 3. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² znajdującego się w budynku stanowiącym własność Miasta Bydgoszczy – pobierz plik
 4. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą – pobierz plik
 5. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal mieszkalny – pobierz plik
 6. Wniosek o zamianę lokalu zajmowanego na podstawie najmu socjalnego na inny wolny lokal wynajmowany na podstawie najmu socjalnego – pobierz plik
 7. Wniosek o zamianę lokalu zajmowanego na podstawie najmu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony – pobierz plik
 8. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 9. Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 10. Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu – pobierz plik
 11. Wniosek o zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego lub lokalu, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 12. Formularz dotyczący warunków mieszkaniowych gospodarstwa domowego w związku z koniecznością opróżnienia budynku lub lokalu – pobierz plik
Załączniki do wniosków:
 • druk-deklaracja o wysokości dochodów – pobierz plik
 • druk-oświadczenie o stanie majątkowym – pobierz plik
 • druk-oświadczenie o źródłach dochodów – pobierz plik
 • Załącznik do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego/zajmowanego na podstawie najmu socjalnego, o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/zajmowanego na podstawie najmu socjalnego lokalu lub o zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik

Obniżka czynszu z uwagi na osiągane przez gospodarstwo domowe dochody:
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz