Aktualności

2019-07-31 07:53:59
Komunikat nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w związku ze stwierdzeniem w Bydgoszczy przy ul. Kossaka wścieklizny, choroby zakaźnej zwierząt u zwierzęcia dzikiego – nietoperza: ulotka_wscieklizna.pdf Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii W Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2019 r.
 
2019-06-27 10:10:38
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. informuje o zmianie adresu siedziby Rejonu Wspólnot Mieszkaniowych Nr 2. Od 1 lipca br. zapraszamy Klientów do nowej siedziby przy ul. Toruńskiej 36 w Bydgoszczy. Kontakt telefoniczny do sekretariatu: 52 34 88 728 lub 52 34 88 744.
 
2019-05-07 08:38:25
Szanowni Państwo, Informujemy, że w maju rusza tegoroczna edycja konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Udział mogą brać wszyscy mieszkańcy naszego miasta, którzy posiadają ładny balkon, ogródek, skwer czy zieleniec.bip herb
Fair_play

Formularze do pobrania

 • Formularz rejestracyjny do Internetowej Obsługi Kontrahenta – pobierz plik
 • Formularz akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:
  • dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: pobierz plik
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu dla użytkowników lokali gminnych – pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu dla właścicieli lokali mieszkalnych – pobierz plik
 • Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy – pobierz plik
 • Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w nowym lub zmodernizowanym budynku- pobierz plik
 • Formularz dotyczący warunków mieszkaniowych gospodarstwa domowego w związku z koniecznością opróżnienia budynku lub lokalu z uwagi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, remont lub rozbiórkę – pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 • Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 • Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal mieszkalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu zajmowanego na podstawie najmu socjalnego na inny wolny lokal wynajmowany na podstawie najmu socjalnego – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu zajmowanego na podstawie najmu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony – pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego lub lokalu, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 • Załącznik do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego, lokalu zajmowanego na podstawie najmu socjalnego, o ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu lub zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 • Wniosek o najem pomieszczenia gospodarczego – pobierz plik
 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej – pobierz plik
 • Wniosek o zwolnienie z długu poprzez spełnienie innego świadczenia niepieniężnego – pobierz plik
 • Obniżka czynszu z uwagi na osiągane przez gospodarstwo domowe dochody:
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz