Aktualności

2019-02-11 13:38:15
Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1 proponuje oddanie w dzierżawę nieruchomości przy ul. Obrońców Bydgoszczy 1 w Bydgoszczy.Szczegóły przetargu dostępne adm.com.pl/lokale/wynajem-przetarg.
 
2018-10-03 06:21:47
ogloszenie_lokale_socjalne_Saperow_207.pdf
 
2018-09-12 06:54:05
Podczas inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbyła się 7 września br. w Toruniu, Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy została wyróżniona Certyfikatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu, będącego trwałym świadectwem naszych tradycji kulturowych i tożsamości.bip herb
Fair_play

Formularze do pobrania

 • Formularz rejestracyjny do Internetowej Obsługi Kontrahenta – pobierz plik
 • Formularz akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:
  • dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: pobierz plik
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu dla użytkowników lokali gminnych – pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu dla właścicieli lokali mieszkalnych – pobierz plik
 • Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy – pobierz plik
 • Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w nowym lub zmodernizowanym budynku- pobierz plik
 • Formularz dotyczący warunków mieszkaniowych gospodarstwa domowego w związku z koniecznością opróżnienia budynku lub lokalu z uwagi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, remont lub rozbiórkę – pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 • Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 • Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal mieszkalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu socjalnego na inny wolny lokal socjalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony – pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego lub lokalu, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 • Załącznik do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego lub socjalnego, o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 • Wniosek o najem pomieszczenia gospodarczego – pobierz plik
 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej – pobierz plik
 • Wniosek o zwolnienie z długu poprzez spełnienie innego świadczenia niepieniężnego – pobierz plik
 • Obniżka czynszu z uwagi na osiągane przez gospodarstwo domowe dochody:
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz