Aktualności

2018-03-01 11:10:26
ulotka-system_obnizek_czynszu_IX.pdf
 
2017-12-05 10:28:26
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. informuje, właścicieli lokali mieszkalnych nieruchomości zarządzanych przez "ADM" oraz wszystkich użytkowników lokali gminnych będących w Zarządzie Spółki, o obowiązku aktualizacji ilości osób w nich zamieszkujących.
 
2017-10-06 10:35:34
www.strategia.bydgoszcz.plbip herb
Fair_play

Formularze do pobrania

 • Formularz rejestracyjny do Internetowej Obsługi Kontrahenta – pobierz plik
 • Formularz akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:
  • dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: pobierz plik
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu dla użytkowników lokali gminnych – pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu dla właścicieli lokali mieszkalnych – pobierz plik
 • Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy – pobierz plik
 • Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w nowym lub zmodernizowanym budynku- pobierz plik
 • Formularz dotyczący warunków mieszkaniowych gospodarstwa domowego w związku z koniecznością opróżnienia budynku lub lokalu z uwagi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, remont lub rozbiórkę – pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 • Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 • Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal mieszkalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu socjalnego na inny wolny lokal socjalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony – pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego lub lokalu, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 • Załącznik do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego lub socjalnego, o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 • Wniosek o najem pomieszczenia gospodarczego – pobierz plik
 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej – pobierz plik
 • Wniosek o zwolnienie z długu poprzez spełnienie innego świadczenia niepieniężnego – pobierz plik
 • Obniżka czynszu z uwagi na osiągane przez gospodarstwo domowe dochody:
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz