Aktualności

2017-12-05 10:28:26
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. informuje, właścicieli lokali mieszkalnych nieruchomości zarządzanych przez "ADM" oraz wszystkich użytkowników lokali gminnych będących w Zarządzie Spółki, o obowiązku aktualizacji ilości osób w nich zamieszkujących.
 
2017-10-06 10:35:34
www.strategia.bydgoszcz.pl
 
2017-09-18 10:03:29
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanychz bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylkoniewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny.bip herb
Fair_play

Formularze do pobrania

 • Formularz rejestracyjny do Internetowej Obsługi Kontrahenta – pobierz plik
 • Formularz akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej – pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w danym lokalu – pobierz plik
 • Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy – pobierz plik
 • Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w nowym lub zmodernizowanym budynku- pobierz plik
 • Formularz dotyczący warunków mieszkaniowych gospodarstwa domowego w związku z koniecznością opróżnienia budynku lub lokalu z uwagi na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, remont lub rozbiórkę – pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 • Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 • Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal mieszkalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu socjalnego na inny wolny lokal socjalny – pobierz plik
 • Wniosek o zamianę lokalu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony – pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego lub lokalu, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 • Załącznik do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego lub socjalnego, o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego lub zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 • Wniosek o najem pomieszczenia gospodarczego – pobierz plik
 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej – pobierz plik
 • Wniosek o zwolnienie z długu poprzez spełnienie innego świadczenia niepieniężnego – pobierz plik
 • Obniżka czynszu z uwagi na osiągane przez gospodarstwo domowe dochody:
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz