Aktualności

2024-06-12 11:55:43
 
2024-03-04 11:17:44
Ulotka - System obniżek czynszu marzec 2024.pdf
 
2024-02-06 12:23:52
Szanowni Państwo! Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (nr VIII/136/19 z 24.06.2019 r. ze zm.) od dnia 1 stycznia 2024 r. na terenie Bydgoszczy i całego województwa Kujawsko-Pomorskiego obowiązuje zakaz używania pieców kaflowych oraz innych pozaklasowych ogrzewaczy na paliwa stałe (np.bip herb
Fair_play

Formularze do pobrania

 • Formularz rejestracyjny do Internetowej Obsługi Kontrahenta – pobierz plik
 • Formularz akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:
  • dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: pobierz plik
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: pobierz plik
 • Wniosek o sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Bydgoszczy na rzecz najemcy – pobierz plik
 • Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu dla użytkowników lokali gminnych – pobierz plik
 • Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu dla właścicieli lokali mieszkalnych – pobierz plik
 • Wniosek o najem pomieszczenia gospodarczego – pobierz plik
 • Wniosek o udostepnienie informacji publicznej – pobierz plik
 • Wniosek o zwolnienie z długu poprzez spełnienie innego świadczenia niepieniężnego – pobierz plik
Formularze i wnioski stosowane w Dziale Mieszkaniowym:
 1. Wniosek o ujęcie na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy – pobierz plik
 2. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² znajdującego się w budynku stanowiącym własność Miasta Bydgoszczy – pobierz plik
 3. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z innym najemcą – pobierz plik
 4. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal mieszkalny – pobierz plik
 5. Wniosek o zamianę lokalu zajmowanego na podstawie najmu socjalnego na inny wolny lokal wynajmowany na podstawie najmu socjalnego – pobierz plik
 6. Wniosek o zamianę lokalu zajmowanego na podstawie najmu socjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony – pobierz plik
 7. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 8. Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego – pobierz plik
 9. Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu – pobierz plik
 10. Wniosek o zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego lub lokalu, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik
 11. Formularz dotyczący warunków mieszkaniowych gospodarstwa domowego w związku z koniecznością opróżnienia budynku lub lokalu – pobierz plik
 12. Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu pomieszczenia tymczasowego – pobierz plik
Załączniki do wniosków:
 • druk-deklaracja o wysokości dochodów – pobierz plik
 • druk-oświadczenie o stanie majątkowym – pobierz plik
 • Załącznik do wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego/zajmowanego na podstawie najmu socjalnego, o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/zajmowanego na podstawie najmu socjalnego lokalu lub o zawarcie umowy najmu części lokalu wspólnego, celem powiększenia zajmowanej powierzchni – pobierz plik

Obniżka czynszu z uwagi na osiągane przez gospodarstwo domowe dochody:
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz