Aktualności

2018-03-01 11:10:26
ulotka-system_obnizek_czynszu_IX.pdf
 
2017-12-05 10:28:26
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. informuje, właścicieli lokali mieszkalnych nieruchomości zarządzanych przez "ADM" oraz wszystkich użytkowników lokali gminnych będących w Zarządzie Spółki, o obowiązku aktualizacji ilości osób w nich zamieszkujących.
 
2017-10-06 10:35:34
www.strategia.bydgoszcz.plbip herb
Fair_play

Dla prasy

„Wrześniowe wyprawki”

Piąty raz z rzędu Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. zorganizowała akcję pn. „Wrześniowe wyprawki”. Przybory szkolne trafiły do potrzebujących dzieci z 4 rodzin najemców lokali gminnych.

Komunalna Spółka, zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami, kontynuuje akcję „Wrześniowe wyprawki”, mającą na celu pomoc rodzinom pozostającym w niedostatku. Paczki z artykułami papierniczymi i edukacyjnymi trafiły do rodzin zamieszkujących w zasobie gminnym.

  • Po raz piąty, za pośrednictwem Rejonów Obsługi Mieszkańców, zostały wytypowane rodziny, które pomimo starań nie zawsze mają dostateczną ilość środków na wszystkie wydatki związane z nowym rokiem szkolnym. W ramach pomocy przekazaliśmy artykuły papiernicze, mając nadzieję że chociaż częściowo odciążymy wrześniowe budżety – mówi Magdalena Marszałek Rzecznik Prasowy „ADM” Sp. z o.o.

Wrzesień to dla wielu rodziców trudny miesiąc. Zakup podręczników, zeszytów, piórników, plecaków i wielu innych rzeczy to wydatek rzędu nawet kilkuset złotych. Jeżeli w rodzinie jest więcej pociech w wieku szkolnym, jest to niebagatelne wyzwanie finansowe, które może nadwyrężyć domowy budżet. W takiej sytuacji każde wsparcie okazuje się bardzo cenne.

„ADM” zapowiada, że akcje będzie powtarzał.

  • Wiemy, że wśród naszych Najemców jest bardzo dużo rodzin, które potrzebują wsparcia. Nie możemy jednorazowo pomóc wszystkim, jednak co roku sukcesywnie staramy się docierać z pomocą do kilku z nich – dodaje Magda Marszałek.

 Plany remontowe na 2015 rok

Komunalna spółka ADM w tym roku przeznaczy ponad 18 mln złotych na inwestycje i remonty. Planowana jest między innymi kompleksowa termomodernizacja kilku budynków.

Na 2015 rok ADM zaplanowała zadania inwestycyjne na kwotę 11,2 mln złotych. Część tych środków, około 3,6 mln zostanie wykorzystana w ramach programu KAWKA I. Polega ona na kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych, które podłączone zostaną do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo zostanie w nich wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz wykonane docieplenie przegród międzyokiennych.

Pozostała kwota z puli na inwestycje wykorzystana zostanie na modernizację komunalnego zasobu nieruchomości, w tym odnowienie 200 pustostanów i prace termo modernizacyjne w kolejnych 5 budynkach ( Żeglarska 69 (segment 1 i segment 2), Broniewskiego 1 (budynek użytkowy), - Gdańska 37 , Łokietka 32). Dla kolejnych 7 przygotowana zostanie dokumentacja projektowa.

Z kolei na typowe remonty miejska spółka przeznaczy 7,2 mln zł. Środki te zostaną wydane przede wszystkim wymianę instalacji wewnętrznych, remonty dachów, roboty ogólnobudowlane, opracowania niezbędnych dokumentacji projektowych. Odnowione zostaną też elewacje kolejnych 3 budynków Gdańska 63, Chwytowo 5, Kordeckiego 19.

 ELEWACJE KAMIENIC ZYSKUJĄ NOWY BLASK

W ostatnich miesiącach Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. realizują liczne prace remontowe, w efekcie których na naszych oczach budynki zyskują nowy wygląd. Zasób gminny także nie pozostaje w tyle. Tylko w tym roku prowadzone są prace remontowe, szacowane na kwotę ok. 10 mln. złotych.
Stara zabudowa naszego miasta w znakomitej większości nadająca charakter ścisłego centrum i śródmieścia, do niedawna nie prezentowała się najlepiej. Popękane brudne mury, odpadające tynki, stare okna – niejednokrotnie zamiast zachwycać straszyły - swym wyglądem. Taki stan rzeczy w dużej mierze spowodowany był bardzo dużymi potrzebami remontowymi wynikającymi z konieczności prowadzenia prac wewnątrz budynków, które traktowane były priorytetowo. Pomimo dużych nakładów finansowych wydatkowanych na modernizacyjne, wymianę instalacji, remonty dachów itp. efekt nie zawsze był widoczny z zewnątrz.
Zwieńczeniem prac na budynku docelowo jest jego docieplenie połączone zazwyczaj z remontem elewacji. Nieruchomość zyskuje wtedy nowe oblicze - poprawiając tym samym estetykę całego otoczenia.
W ostatnim czasie jak grzyby po deszczu pojawiły się rusztowania na wielu budynkach naszego miasta zwiastujące wykonywanie prac, na które wszyscy czekaliśmy.
Na samej tylko Długiej aż pięć Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych prze „ADM” Sp. z o.o. zdecydowało się na renowację kamienic, a to nie wszystko. Blasku nabierają okazałe budynki przy ulicach: Gdańskiej, Dworcowej, Plac Wolności, Stary Port, 20 Stycznia, Marcinkowskiego, Warszawskiej, Zbożowy Rynek, Długosza, Nowodworska, Wincentego Pola i in.
  • Rzeczywiście ostatnie lata pokazują, że właściciele co raz chętniej decydują się na docieplenia i odnowianie elewacji. Istotny wpływ na to ma z pewnością możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych. Wspólnoty Mieszkaniowe oprócz własnego funduszu remontowego, mogą starać się o wszelkiego rodzaju dofinansowania np. z tytułu zabytkowego charakteru kamienicy czy bezzwrotne premie. Jeżeli jest to możliwe nasi pracownicy każdorazowo wskazują dodatkowe źródła finansowania i starają się o ich pozyskanie – mówi Magdalena Marszałek – rzecznik prasowy Spółki i dodaje - Dla przykładu z przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Bydgoszczy skorzystało wiele Wspólnot Mieszkaniowych, pozostających pod naszym zarządem, za co Polska Korporacja Termorenowacji już dwukrotnie przyznała nam Złotą Statuetkę Termorenowatora.
Gminny zasób także nie pozostaje w tyle. Tylko w tym roku nowe elewacje zyskają dwa budynki przy Zbożowym Rynku, przy Obrońców Bydgoszczy, a także kamienice przy Poznańskiej, Jasnej czy Jagiellońskiej.
  • W przyszłym roku Spółka wraz z Urzędem Miasta zamierza przystąpić do projektu KAWKA, w ramach którego kompleksowe prace termomodernizacyjno- renowacyjne przejdzie łącznie 15 budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Śródmieścia – informuje rzeczniczka.
Efekty realizowanych prac już są widoczne. Wystarczy wybrać się na spacer ulicami Bydgoszczy aby dostrzec pozytywne zmiany w naszej rodzimej zabudowie. Do pełnego zadowolenia jeszcze daleko, ale to co się dzieje napawa optymizmem dając nadzieje na to, że w następnych latach wszystkie perełki architektoniczne jakie mamy w Bydgoszczy, dzięki renowacji zostaną odkryte na nowo, zmieniając tym samym oblicze naszego miasta.


WRZEŚNIOWE WYPRAWKI

 

Już po raz drugi Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o.o. zorganizowała akcję pn. „Wrześniowe wyprawki”. Wyprawki szkolne trafiły do 4 rodzin, znajdujących się aktualnie w trudnej sytuacji materialnej.

Komunalna Spółka, na co dzień zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami, w tym roku powtórzyła akcję „Wrześniowe wyprawki”, mającą na celu pomoc najuboższym rodzinom. Cztery paczki z artykułami papierniczymi trafiły do rodzin zamieszkujących w zasobie gminnym.
  • Wzorem ubiegłego roku wytypowaliśmy rodziny z poszczególnych Rejonów Obsługi Mieszkańców. Na podstawie informacji od naszych administratorów udało się dotrzeć do rodzin, które pomimo trudnej sytuacji materialnej starają się wywiązywać ze zobowiązań najemcy, chociaż czasami jest to dla nich trudne. W ramach pomocy zakupiliśmy artykuły papiernicze, które chociaż częściowo odciążą budżet przed początkiem roku szkolnego – mówi Magdalena Marszałek Rzecznik Prasowy „ADM” Sp. z o.o.
Wrzesień to dla wielu rodziców trudny miesiąc. Zakup podręczników, zeszytów, piórników, plecaków i wielu innych rzeczy to wydatek rzędu nawet kilkuset złotych. Jeżeli w rodzinie jest więcej pociech w wieku szkolnym, jest to niebagatelne wyzwanie finansowe, które może nadwyrężyć domowy budżet. W takiej sytuacji każde wsparcie okazuje się bardzo cenne.
„ADM” zapowiada, że w miarę możliwości będzie akcje powtarzała.
  • Wiemy, że wśród naszych Najemców jest bardzo dużo rodzin, które potrzebują wsparcia. Nie możemy jednorazowo pomóc wszystkim, jednak sukcesywnie staramy się docierać z pomocą do kilku z nich – zapowiada Magda Marszałek.PROFESJONALNIE ZARZĄDZAĆ

Zarządca Nieruchomości to ostatnimi czasy zawód cieszący się dużym powodzeniem, jednak wciąż odczuwalny jest niedobór fachowców na tym polu. Gwałtowne ożywienie w sektorze mieszkalnictwa jak i rozwój budownictwa, obserwowane w ostatnich latach, wymogło zapotrzebowanie na usługę, jaką jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się firmy proponujące swoje usługi w tym zakresie. Szybko jednak okazało się, że jednym z problemów, z jakimi przyszło się zmierzyć był brak profesjonalnie przeszkolonej kadry w dziedzinie zarządzania.
Kim zatem jest Zarządza Nieruchomości? Osoba na tym stanowisku zazwyczaj ma pod opieką budynki mieszkalne, użytkowe, wspólnoty mieszkaniowe czy niejednokrotnie nawet całe osiedla. W gestii jego obowiązków leży m.in. obsługa w zakresie sprawnej dostawy wszystkich mediów, realizacja bieżących przeglądów technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego, realizacja koniecznych konserwacji i napraw, sprawne usuwanie awarii, przeprowadzenie remontów, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w zarządzanym obiekcie a ponadto naliczanie miesięcznych wymiarów opłat, ewidencjonowanie i rozliczanie tzw. zaliczek na poczet kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości a także podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych przychodów na rzecz mieszkańców, czy to z wynajmu, czy dzierżawy niezajętych powierzchni.... Jak widać

obowiązków nie mało a ich niedopełnienie niejednokrotnie może być tragiczne w skutkach.
Częste kontakty z ludźmi, nierzadko roszczeniowa postawa klientów sprawiają, iż dobry Zarządca winien cechować się odpowiednimi predyspozycjami psychicznymi, takimi jak odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość i kontaktowość, zdolność wzbudzania zaufania itp.
Jak zostaje się Zarządcą? Obecnie, aby uzyskać Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości należy spełnić kilka ustawowych warunków. Po pierwsze, aby zostać zarządcą należy legitymować się wykształceniem wyższym i dodatkowo mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzenia nieruchomościami, które spełniają minima programowe określone przez Ministra Infrastruktury. Ponadto należy odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę, posiadać pełnię praw obywatelskich, spełniać kryteria niekaralności i uzyskać decyzję o przyznaniu licencji, podjętą przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Ministra Infrastruktury. Droga niełatwa a pomimo tego liczba ubiegających się o wydanie Państwowej Licencji Zarządcy Nieruchomości ciągle wzrasta.
W Bydgoszczy najwięcej, bo około 40 zarządców legitymujących się Państwową Licencją, pracuje w „ADM” Sp. z o.o., która aktualnie zawiaduje prawie 2150 budynkami mieszkalnymi oraz 157 obiektami niemieszkalnymi a ponadto zarządza około 750 Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz realizuje inwestycję polegającą na budowie 260 mieszkań komunalnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną, skupioną w dwóch miniosiedlach.
Tak wielkimi zasobami nie dysponuje nikt inny, nie tylko w Bydgoszczy, ale także w woj. kujawsko-pomorskim. Prawie 70 proc. budynków „ADM” znajduje się w ścisłym centrum Bydgoszczy i powstało przed 1939 rokiem. Dysponując starymi budynkami firma ustawicznie zabiega o utrzymanie ich zabytkowego charakteru. W ciągu minionych lat Spółka odrestaurowała elewację 27 takich kamienic, a to jeszcze nie koniec prac. Bez profesjonalnej kadry trudno byłoby dobrze zarządzać tak dużą ilością nieruchomości i sprostać wszystkim zadaniom wynikającym z roli rzetelnego zarządcy.

 NOWE MINIOSIEDLE W FORDONIE

miniosiedle w Fordonie - zdjęcie miniosiedle w Fordonie - zdjęcie

W 2009 r. na Osiedlu Tatrzańskim została zrealizowana inwestycja pod nazwą „Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na potrzeby budownictwa komunalnego posadowionych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgoszczy”, której inicjatorem była Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Przy ulicy Janosika powstały 4 budynki mieszkalne ze 152 mieszkaniami, z kolei przy ulicy Bora-Komorowskiego – 3 budynki, a w nich 117 mieszkań.

Łącznie, w wyniku realizacji inwestycji, powstały dwa kompleksy budynków, składające się z 269 mieszkań, o całkowitej powierzchni użytkowej 12230 m2. Lokale mieszkalne, o średniej powierzchni 45,5 m2, rozmieszczone są według projektu, w budynkach czterokondygnacyjnych, trzy i czteroklatkowych. Lokatorzy wprowadzili się do pełnostandardowych mieszkań wraz z zagospodarowanym otoczeniem zewnętrznym. W ramach inwestycji zrealizowano dodatkowo drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, place zieleni, boiska, place zabaw dla dzieci a także oświetlenia zewnętrznego całości.

Inwestorem kontraktu, o wartości 46.352.000 mln. zł (brutto), była Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., która środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pozyskała z kredytu udzielonego przez Bank Nordea S.A.

Wykonawcą kontraktu było Konsorcjum bydgoskich firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BUDOPOL” Sp. akcyjna oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o.

Nowe budynki zwiększyły zasoby mieszkaniowe Miasta Bydgoszczy w myśl realizowanej strategii rozwoju budownictwa czynszowego. i były inicjatywą realizowaną z ramienia Urzędu Miasta i „ADM” Sp. z o.o.

 

W przyszłości ADM planuje kolejne inwestycje w Fordonie. Nowe bloki mają szansę powstać w rejonach ulic: Wyzwolenia, Pelplińskiej, Orląt Lwowskiach, Kiedrowskiego, Wybudowania.
MIESZKAĆ CIEPLEJ I TANIEJ

Polska Korporacja Termorenowacji już dwukrotnie doceniła Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o., przyznając w 2006 i 2007 roku Złotą Statuetkę Termorenowatora – za propagowanie i wdrożenie w życie idei termomodernizacji budynków mieszkalnych.
Od kilku lat ADM prowadzi intensywne starania zmierzające w kierunku minimalizowania strat ciepła w zarządzanych przez siebie budynkach wspólnotowych. Z pomocą Polskiej Korporacji Termorenowacyjnej „ADM” Sp. z o.o. stara się pozyskiwać nawet 25 procentowe dofinansowanie na inwestycje, zmierzającą do maksymalnego ograniczania ubytków ciepła. Bezzwrotne premie na ten cel przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaś brakująca kwota pochodzi z kredytu. Przedsięwzięcie realizuje się, na podstawie tzw. audytu energetycznego, czyli opracowania określającego warunki techniczne i analizę ekonomiczną inwestycji, ze wskazaniem optymalnego rozwiązania na oszczędność energii. Zrealizowanie inwestycji gwarantuje oszczędności ciepła rzędu od 15-30% w skali roku. Za zaoszczędzone pieniądze wspólnoty spłacają zaciągnięty kredyt w wyznaczonym terminie tj. maksymalnie w przeciągu 10 lat.
Dotychczas z przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w Bydgoszczy skorzystało wiele wspólnot, pozostających pod zarządem Administracji Domów Miejskich. Dla przykładu, na samych tylko Wyżynach 36 budynków wielorodzinnych skorzystało z premii zaś na Kapuściskach 20 wspólnot jest w trakcie jej realizacji. Średni koszt takiej inwestycji to około 260 tys., są to jednak pieniądze, które szybko się zwracają a efekt inwestycji jest odczuwalny przez wiele lat.

 

 

Materiały do pobrania

 

 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz