Aktualności

2021-11-25 13:48:57
 
 
2021-11-15 07:46:54
Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2021 r. dotycząca naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych w modernizowanych budynkach przy ul. Bydgoskiej oraz ul. Rynek w Bydgoszczy. W związku z dobiegającą końca modernizacją budynków z lokalami mieszkalnymi przy ul.
 
2021-09-29 23:00:00
Szanowni Państwo, Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. informuje o zmianie adresu siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 2. Od 01 października br. zapraszamy Klientów do nowej siedziby przy ul. Techników 5 w Bydgoszczy. Kontakt telefoniczny do sekretariatu 52 34 88 870 lub 52 34 88 788.bip herb
Fair_play

Informacja dotycząca naboru lokali mieszkalnych

2021-11-15 07:46:54

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2021 r. dotycząca naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych w modernizowanych budynkach przy ul. Bydgoskiej oraz ul. Rynek w Bydgoszczy.

W związku z dobiegającą końca modernizacją budynków z lokalami mieszkalnymi przy ul. Bydgoskiej 26, Bydgoskiej 29, Bydgoskiej 42 oraz Rynek 3, zgodnie z § 19 uchwały Nr Xlll/257/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 3921 ), informuję o możliwości składania wniosków o zawarcie umów najmu na nowe lokale mieszkalne.

Wnioski o zawarcie umowy najmu na nowy lokal mieszkalny można uzyskać w Dziale Mieszkaniowym „ADM" sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 9 (pok. 101) lub można pobrać ze strony internetowej ,,ADM" sp. z o.o. www.adm.com.pl (zakładka dla mieszkańców - rozwinięcie Formularze do pobrania) Przyjmowanie wniosków w Dziale Mieszkaniowym ,,ADM" sp. z o.o. rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2021 r. i kończy w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 15:00.

Złożenie wniosku oraz jego pozytywne zaopiniowanie nie jest jeszcze równoznaczne z uprawnieniem do zawarcia umowy najmu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat lokali przeznaczonych do wynajmu udziela Dział Mieszkaniowy „ADM" sp. z o.o.


Prezydent Miasta Bydgoszczy
 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz