Aktualności

2022-05-16 12:13:00
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w zmodernizowanych budynkach przy ul. Jasnej 24, 26, przy ul. Wrocławskiej 9 oraz przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy. Załączniki: Lista osób uprawnionych.pdf  
 
2022-03-21 05:56:32
Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2022 r. dotycząca naboru wniosków o najem socjalny lokali mieszkalnych w zmodernizowanych budynkach przy ul. Jasnej, ul Wrocławskiej oraz ul. Bielickiej w Bydgoszczy. W związku z przeprowadzoną modernizacją budynków z lokalami mieszkalnymi przy ul.
 
2022-03-07 14:04:34
 bip herb
Fair_play

Informacja dotycząca naboru wniosków o najem socjalny.

2022-03-21 05:56:32

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 marca 2022 r. dotycząca naboru wniosków o najem socjalny lokali mieszkalnych w zmodernizowanych budynkach przy ul. Jasnej, ul Wrocławskiej oraz ul. Bielickiej w Bydgoszczy.

W związku z przeprowadzoną modernizacją budynków z lokalami mieszkalnymi przy ul. Jasnej 24, Jasnej 26, Wrocławskiej 9 oraz Bielickiej 6, zgodnie z § 20 uchwały Nr Xlll/257/19 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 3921 ), informuję o możliwości składania wniosków o zawarcie umów najmu socjalnego na nowe lokale mieszkalne.

Wnioski o zawarcie umowy najmu socjalnego na nowy lokal mieszkalny można uzyskać w Dziale Mieszkaniowym „ADM" sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 9 (pok. 101) lub można pobrać ze strony internetowej ,,ADM" sp. z o.o. www.adm.com.pl (zakładka dla mieszkańców - rozwinięcie Formularze do pobrania). Przyjmowanie wniosków w Dziale Mieszkaniowym ,,ADM" sp. z o.o. rozpoczyna się w dniu 21 marca 2022 r. o godz. 7:00 i kończy w dniu 01 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00.

Złożenie wniosku oraz jego pozytywne zaopiniowanie nie jest jeszcze równoznaczne z uprawnieniem do zawarcia umowy najmu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat lokali przeznaczonych do wynajmu udziela Dział Mieszkaniowy „ADM" sp. z o.o.


Prezydent Miasta Bydgoszczy

 
 
 
 
admwm_090608_295x100_zobacz